محصولات

قلیاییت زدا : کاهش سختی موقت، قلیاییت و املاح محلول در آب

قليايت زدا

با استفاده از سيستم هاي آهک زني و يا ستون ها ي مبادله يوني مي توان قلياييت آب را تا حد متعارف کاهش داد. در ستون هاي مبادله يوني از رزين کاتيوني ضعيف ، قوي و يا رزين آنيوني قوي استفاده مي شود.

از نظرشيميايي ، قلياييت آب نشانگر مقدار ظرفيت خنثي شدن آن به وسيله اسيد مي باشد

جهت کاهش قلياييت از دو روش زير استفاده نماييد :

الف) کاهش قلياييت به روش آهک

ب ) روش تعويض يوني

براي دستيابي به مقدار قلياييت متعارف از روشهای زیر استفاده می شود:

قلياييت زدايي توسط رزين هاي کاتيوني ضعيف

قلياييت زدايي با رزين کاتيوني قوي

قلياييت زدايي با رزين آنيوني قوي

نمایندگی ها
پروژه ها
گواهینامه ها
خدمات

نمایندگی ها

در هر جامعه ای فاضلاب و آلاینده های هوا تولید می شود و فاضلاب تولید شده ضرورتا می بایست دوباره به آن بازگردد.

بیشتر

پروژه ها

صنایع نساجی (ریسندگی ، بافندگی و رنگرزی)،صنایع غذایی، صنایع کاغذ سازی و کارتن سازی، صنایع داورسازی و بیمارستانها، داروسازی داملران، صنایع سرم سازی رازی

بیشتر

گواهینامه ها

شرکت کاریزاب با بیش از 37 سال سابقه، موفق به اخذ گواهینامه ها و تاییدیه های مختلف از مراکز معتبر علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی گردیده است

بیشتر

خدمات

خدمات کاریزاب

بیشتر
کاریزاب
All Right reserved - Designed by Afra Graphic