محصولات

آهک زنی : کاهش سختی، قلیاییت و سیلیس

آهک زنی

جهت کاهش سختي موقت و دايم و همچنين کاهش سيليس آب استفاده از آب آهک يا آهک /سودا (Na 2 CO 3-Lime-(Soda هميشه در تصفيه آب کاربرد دارند براي آهک زني نيز به کار مي روند.

جهت سختگيري آب Cao) Quick Lime ) یاCa O H2) Slaked Lime ) وSoda Ash کربنات سدیم (Na 2 CO 3) در حوضچه هاي انعقاد يا لخته سازي به آب افزوده مي شوند . آهک بعد از آلوم اضافه شده و کربنات سديم نيز پس از آهک اضافه مي شود . کربنات سديم براي سختي دائم آب مي باشد . آهک تمام سختي کربناته و سختي غير کربناته منيزمي را حذف مي نمايد.

ضمن حذف سختي غير کربناته منيزيمي با آهک ، مقدار معادلي سختي غير کربناته کلسيمي توليد مي شود که براي حذف سختي آن به کربنات سديم نياز است.

کربنات سديم مطابق واکنش زير سختي غير کربناته کلسيمي را حذف مي نمايد:

خاطر نشان مي شويم که آهك با ماده منعقد کننده - دي اکسيد کربن - آهن و منگنز نيز واکنش مي دهد بنابراين مقداري آهک مازاد مورد نياز است . اين مقدار آهک مازاد مي تواند با استفاده از جار تست مشخص شود. بعد از نرم سازي توسط آهک يا آهک -کربنات سديم ، پي اچ آب بالا بوده و آب به شدت رسوبگذار است . بنابراين باا افزودن CO2 پي اچ آب را تنظيم نماييد که به اين فرآيند Recarbonation ) کربناسيون مجدد) گفته مي شود.

با جلوگيري از هرگونه احتمال انتقال کربنات کلسيم و ترسيب آن پي اچ آب را به کمتر از 9/3 مي رسانند.

نمایندگی ها
پروژه ها
گواهینامه ها
خدمات

نمایندگی ها

در هر جامعه ای فاضلاب و آلاینده های هوا تولید می شود و فاضلاب تولید شده ضرورتا می بایست دوباره به آن بازگردد.

بیشتر

پروژه ها

صنایع نساجی (ریسندگی ، بافندگی و رنگرزی)،صنایع غذایی، صنایع کاغذ سازی و کارتن سازی، صنایع داورسازی و بیمارستانها، داروسازی داملران، صنایع سرم سازی رازی

بیشتر

گواهینامه ها

شرکت کاریزاب با بیش از 37 سال سابقه، موفق به اخذ گواهینامه ها و تاییدیه های مختلف از مراکز معتبر علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی گردیده است

بیشتر

خدمات

خدمات کاریزاب

بیشتر
کاریزاب
All Right reserved - Designed by Afra Graphic