محصولات

مواد بهسازی آب برای سیستم های خنک کننده

پیشگیری از تشکيل رسوب، خودرگي و رشد ميکروارگانيسم ها در دستگاههاي خنک کننده

در بسياري از فرآيندهاي صنعتي از آب به دليل دارا بودن ظرفيت حرارتي زياد به عنوان واسطه انتقال گرما استفاده مي شود.براي خنک کردن جريانهاي آب داغ و يا کاهش دماي قطعات گرم از آب استفاده مي شود. در چنين مواردي آب خنک کننده پس از تبادل حرارت بدون آنکه تغيير فاز دهد افزايش دما مي يابد.

بهايي که براي خنک کردن استفاده مي شوند پس از مدتي تغيير کيفيت مي دهند.از اين رو لازم است که با استفاده از مواد شيميايي مناسب کيفيت آب را تا حد مجاز حفظ کرد.

مشکلات سيستم هاي خنک کننده

سه مشکل اصلي که ممکن است در سيستم هاي آب خنک کننده بروز کند عبارتند از:

رسوب گذاري

عمل رسوب گذاري با تشكيل پوسته اي از مواد كم محلول بر روي سطوح در تماس با آب آغاز مي شود. اين پديده باعث كاهش راندمان انتقال حرارت در سيستم، افت دبي و وقوع خوردگي مي شود. متداولترين رسوباتي كه در سيستمهاي خنك كننده تشكيل مي شوند، كربنات كلسيم، سولفات كلسيم، سيليكات كلسيم و سيليكات منيزيم مي باشد.

تشكيل رسوب با تزريق مواد پراكنده كننده و تنظيم پي اچ كنترل مي شود. خوردگي باعث کوتاه شدن عمر مفيد لوله و قطعات در تماس با آب خنک کننده مي شود به علاوه خوردگي ممکن است باعث رسوبگذاري و در نتيجه کاهش انتقال حرارت شود. عوامل موثر بر خوردگي آب، به دو دسته فيزيكي و شيميايي تقسيم مي شوند.

نمكهاي محلول، پي اچ، ميكروارگانيسم ها و گازهاي حل شده ( مانند دي اكسيد كربن، اكسيژن، آمونياك و سولفيد هيدروژن) در زمره عوامل شيميايي مي باشند. دما، سرعت جريان آب خنك كننده، ساختار تجهيزات، جنس تجهيزات، اندازه نسبي سطح فلزاتي كه به صورت گالوانيك به يكديگر متصل شده اند و جامد معلق مانند گل و لاي از جمله عوامل فيزيكي مي باشند. بهترين روش براي كنترل خوردگي در سيستم خنك كننده استفاده از مواد شيميايي بازدارنده خوردگي مي باشد.

فعاليت ميكروارگانيسم ها

سيستم خنك كننده، محيط مناسبي براي رشد جلبكها، قارچها و باكتري ها مي باشد. فرآيند متابوليكي اين موجودات باعث بروز مشكلات زيادي از جمله تشكيل توده هاي بيولوژيك، رسوب، انسداد مجاري، تخريب تجهيزات چوبي و خوردگي تجهيزات مي شوند. خورندگي در زير لايه هاي لجن يكي از شايع ترين نوع خوردگي در سيستمهاي خنك كننده است و فعاليت ميكروارگانيسم ها با تزريق مواد اكسيدان و يا غير اكسيدان كنترل مي شود.

مواد شيميايي مصرفي در سيستم هاي خنک کننده

مواد شيميايي مختلفي براي کنترل کيفيت آبهاي خنک کننده مورد استفاده قرار مي گيرند تا با مشکلات خوردگي، رسوبگذاري،آلودگي و فعاليت باکتريها مقابله شود. بدين منظور شرکت کاريزاب مواد شيميايي را توليد نموده که اين مواد همراه با ويژگيهايي که دارند در اين بخش ارائه شده است. براي كنترل و رفع مشكلات ناشي از مواد ذكر شده قابل استفاده مي باشد.

 

سي.اس 300 تنظيم کننده پي.اچ آب سيستمهاي خنک کننده

پي.اچ آب سيستمهاي خنک کننده ضمن گردش در سيستم، افزايش مي يابد و شرايط تشکيل رسوب مستعدتر مي شود. يکي از روشهاي مقابله با اين پديده کاهش و تنظيم پي.اچ آب خنک کننده مي باشد. براي اين منظور شرکت کاريزاب ماده سي.اس300 را توصيه مي نمايد.

ويژگيها

حالت فيزيکي : مايع بي رنگ.

قابليت انحلال در آب : نامحدود.

جرم حجمي1.1g cm3:

نقطه اشتعال خود به خودي : ندارد.

مقدار مصرف

مقدار مصرف بسته به شرايط آب سيستم خنک کننده و پي.اچ مورد نياز، متغير است.

نحوه مصرف

سي.اس 300 به صورت محلول 10-5% و با پمپ تزريق وارد آب مي شود.براي اين منظور مي توانيد از سيستم تزريق مواد شيميايي شرکت کاريزاب استفاده نماييد. براي رقيق کردن آن از آب نرم استفاده شود.

خدمات فني و آزمايشگاهي

مصرف کنندگان اين ماده از خدمات آزمايشگاهي شرکت کاريزاب بهره مند مي شوند.

توصيه هاي ايمني و بهداشتي

سي.اس300 خوراکي نيست/ سي.اس300 ماده اي اسيدي است و کار با آن نياز به مراقبتهاي خاص خود را دارد/ از تماس سي.اس300 با پوست خودداري شود/ در صورت تماس اين ماده با پوست، موضع را با آب و صابون شستشو دهيد/ در صورت پاشيدن محصول سي.اس 300 به داخل چشم فوري چشم را به مدت 15 دقيقه با آب فراوان و تميز شستشو دهيد و به پزشک مراجعه نماييد.

بسته بندي : بشکه هاي پلاستيکي.

ذخيره سازي: در بشکه هاي محتوي سي.اس300 محکم بسته و در دماي بالاتر از 5 درجه سانتيگراد نگهدار ي شود

 

سي.اس 301 ضد رسوب برای سيستمهاي خنک کننده

اگر آب خام محتوي بي کربنات کلسيم، ازداخل يک مبدل حرارتي عبور کند، کربنات کلسيم بر سطوح مبادله کننده حرارت رسوب خواهند نمود، که باعث بروز مشکلات زيادي از جمله کاهش راندمان حرارتي و افزايش افت فشار جريان آب خواهد شد.شرکت کاريزاب ماده سي.اس 300 براي رفع اين مشکل و پيشگيري از رسوب، املاح آب، توصيه مي کند.

ويژگيها

حالت فيزيکي : مايع.

قابليت انحلال در آب : به هر نسبتي در آب حل مي شود.

جرم حجمي1/1g cm3:

نقطه اشتعال خود به خودي : ندارد.

مقدار مصرف

مقدار مصرف بسته به شرايط آب سيستم خنک کننده 300-100 ميلي گرم به هر ليتر آب تغذيه اضافه مي شود.

نحوه مصرف

سي.اس301 به صورت محلول 10-5% و با پمپ تزريق به آب خنک کننده اضافه مي شود.براي اين منظور مي توانيد از سيستم تزريق مواد شيميايي شرکت کاريزاب استفاده نماييد. براي رقيق کردن سي.اس 301 از آب نرم (آب سختي گرفته شده) استفاده شود.

خدمات فني و آزمايشگاهي

مصرف کنندگان اين ماده از خدمات آزمايشگاهي شرکت کاريزاب بهره مند مي شوند .

توصيه هاي ايمني و بهداشتي

سي.اس301 خوراکي نيست/ در صورت تماس اين ماده با پوست، موضع را با آب و صابون شستشو دهيد/در صورت پاشيدن محصول سي.اس 301 به داخل چشم ، فوري چشم را به مدت 15 دقيقه با آب فراوان و تميز شستشو دهيد و به پزشک مراجعه نماييد .

بسته بندي : بشکه هاي پلاستيکي.

ذخيره سازي : درب بشکه هاي محتوي سي.اس301 محکم بسته و در دماي بالاتر از 5 درجه سانتيگراد نگهدار ي شود.

 

سي.اس 310 ضد جلبک و خزه برای برجهای خنک کننده

ماده سی.اس310 از رشد باکتريها، جلبک و خزه در آب برجهاي خنک کننده جلوگيري مي کند.

ويژگيها

حالت فيزيکي : مايع زرد رنگ

قابليت انحلال در آب : به هر نسبتي در آب حل مي شود.

نقطه اشتعال خود به خودي : ندارد

مقدار مصرف

مقدار مصرف ماده سي.اس310 بستگي به شرايط محيط، آلودگي تجهيزات، دما و پي.اچ آب خنک کننده دارد. به طور معمول مقدار تزريق سي.اس310 به نحوي تنظيم مي شود که باقيمانده آزاد آب حدود 1-3/ 0 ميلي گرم در ليتر باشد.

نحوه مصرف

سي.اس310 به صورت رقيق 3-1 % و به کمک پمپ تزريق وارد آب برج خنک کننده مي شود. براي اين منظور مي توانيد از سيستم تزريق مواد شيميايي شرکت کاريزاب استفاده نماييد.

روش کنترل

براي اين منظور لازم است، غلظت کلر باقيمانده آزاد در آب برج خنک کننده با استفاده از کيت کلر اندازه گيري شود. با توجه به مقدار کلر، مقدار مناسب سي.اس310 تزريق شود.

خدمات فني و آزمايشگاهي

مصرف کنندگان اين ماده به طور رايگان از خدمات آزمايشگاهي شرکت کاريزاب استفاده خواهند نمود .

توصيه هاي ايمني و بهداشتي

سي.اس310 خوراکي نيست / در صورت تماس اين ماده با پوست، موضع را به مقدار زياد با آب و صابون شستشو دهيد.

در صورت ملتهب شدن پوست به پزشک مراجعه نماييد/ در صورت پاشيدن محصول سي.اس 310 به داخل چشم، فوري چشم را به مدت 15 دقيقه با آب فراوان و تميز شستشو دهيد و به پزشک مراجعه نماييد.

بسته بندي : بشکه هاي پلاستيکي.

ذخيره سازي: در بشکه هاي محتوي سي.اس310 محکم بسته و در دماي 35-5 درجه سانتيگراد نگهدار ي شود.

 

نمایندگی ها
پروژه ها
گواهینامه ها
خدمات

نمایندگی ها

در هر جامعه ای فاضلاب و آلاینده های هوا تولید می شود و فاضلاب تولید شده ضرورتا می بایست دوباره به آن بازگردد.

بیشتر

پروژه ها

صنایع نساجی (ریسندگی ، بافندگی و رنگرزی)،صنایع غذایی، صنایع کاغذ سازی و کارتن سازی، صنایع داورسازی و بیمارستانها، داروسازی داملران، صنایع سرم سازی رازی

بیشتر

گواهینامه ها

شرکت کاریزاب با بیش از 37 سال سابقه، موفق به اخذ گواهینامه ها و تاییدیه های مختلف از مراکز معتبر علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی گردیده است

بیشتر

خدمات

خدمات کاریزاب

بیشتر
کاریزاب
All Right reserved - Designed by Afra Graphic