مواد بهسازی آب برای سیستم های خنک کننده

Products

محصولات

مواد بهسازی آب برای سیستم های خنک کننده

پیشگیری از تشکيل رسوب، خودرگي و رشد ميکروارگانيسم ها در دستگاههاي خنک کننده

در بسياري از فرآيندهاي صنعتي از آب به دليل دارا بودن ظرفيت حرارتي زياد به عنوان واسطه انتقال گرما استفاده مي شود.براي خنک کردن جريانهاي آب داغ و يا کاهش دماي قطعات گرم از آب استفاده مي شود. در چنين مواردي آب خنک کننده پس از تبادل حرارت بدون آنکه تغيير فاز دهد افزايش دما مي يابد. بهايي که براي خنک کردن استفاده مي شوند پس از مدتي تغيير کيفيت مي دهند.از اين رو لازم است که با استفاده از مواد شيميايي مناسب کيفيت آب را تا حد مجاز حفظ کرد.
  مشکلات سيستم هاي خنک کننده
سه مشکل اصلي که ممکن است در سيستم هاي آب خنک کننده بروز کند عبارتند از:
رسوب گذاري عمل رسوب گذاري با تشكيل پوسته اي از مواد كم محلول بر روي سطوح در تماس با آب آغاز مي شود. اين پديده باعث كاهش راندمان انتقال حرارت در سيستم، افت دبي و وقوع خوردگي مي شود. متداولترين رسوباتي كه در سيستمهاي خنك كننده تشكيل مي شوند، كربنات كلسيم، سولفات كلسيم، سيليكات كلسيم و سيليكات منيزيم مي باشد.
تشكيل رسوب با تزريق مواد پراكنده كننده و تنظيم پي اچ كنترل مي شود. خوردگي باعث کوتاه شدن عمر مفيد لوله و قطعات در تماس با آب خنک کننده مي شود به علاوه خوردگي ممکن است باعث رسوبگذاري و در نتيجه کاهش انتقال حرارت شود. عوامل موثر بر خوردگي آب، به دو دسته فيزيكي و شيميايي تقسيم مي شوند. نمكهاي محلول، پي اچ، ميكروارگانيسم ها و گازهاي حل شده ( مانند دي اكسيد كربن، اكسيژن، آمونياك و سولفيد هيدروژن) در زمره عوامل شيميايي مي باشند.
دما، سرعت جريان آب خنك كننده، ساختار تجهيزات، جنس تجهيزات، اندازه نسبي سطح فلزاتي كه به صورت گالوانيك به يكديگر متصل شده اند و جامد معلق مانند گل و لاي از جمله عوامل فيزيكي مي باشند. بهترين روش براي كنترل خوردگي در سيستم خنك كننده استفاده از مواد شيميايي بازدارنده خوردگي مي باشد.

فعاليت ميكرو ارگانيسم ها

سيستم خنك كننده، محيط مناسبي براي رشد جلبكها، قارچها و باكتري ها مي باشد. فرآيند متابوليكي اين موجودات باعث بروز مشكلات زيادي از جمله تشكيل توده هاي بيولوژيك، رسوب، انسداد مجاري، تخريب تجهيزات چوبي و خوردگي تجهيزات مي شوند. خورندگي در زير لايه هاي لجن يكي از شايع ترين نوع خوردگي در سيستمهاي خنك كننده است و فعاليت ميكروارگانيسم ها با تزريق مواد اكسيدان و يا غير اكسيدان كنترل مي شود.

مواد شيميايي مصرفي در سيستم هاي خنک کننده

مواد شيميايي مختلفي براي کنترل کيفيت آبهاي خنک کننده مورد استفاده قرار مي گيرند تا با مشکلات خوردگي، رسوبگذاري،آلودگي و فعاليت باکتريها مقابله شود. بدين منظور شرکت کاريزاب مواد شيميايي را توليد نموده که اين مواد همراه با ويژگيهايي که دارند در اين بخش ارائه شده است. براي كنترل و رفع مشكلات ناشي از مواد ذكر شده قابل استفاده مي باشد.

 

 

contact us

دفترمرکزی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، شماره 57

021 88413214

021 88401738

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.