آهک زنی

Products

محصولات

آهک زنی

کاهش سختی، قلیاییت و سیلیس

جهت کاهش سختی موقت و دایم و همچنین کاهش سیلیس آب استفاده از آب آهک یا آهک /سودا (Na 2 CO 3-Lime-(Soda همیشه در تصفیه آب کاربرد دارند برای آهک زنی نیز به کار می روند.

جهت سختگیری آب Cao) Quick Lime ) یاCa O H2) Slaked Lime ) وSoda Ash کربنات سدیم (Na 2 CO 3) در حوضچه های انعقاد یا لخته سازی به آب افزوده می شوند . آهک بعد از آلوم اضافه شده و کربنات سدیم نیز پس از آهک اضافه می شود . کربنات سدیم برای سختی دائم آب می باشد . آهک تمام سختی کربناته و سختی غیر کربناته منیزمی را حذف می نماید.

ضمن حذف سختی غیر کربناته منیزیمی با آهک ، مقدار معادلی سختی غیر کربناته کلسیمی تولید می شود که برای حذف سختی آن به کربنات سدیم نیاز است.

کربنات سدیم مطابق واکنش زیر سختی غیر کربناته کلسیمی را حذف می نماید:

خاطر نشان می شویم که آهك با ماده منعقد کننده - دی اکسید کربن - آهن و منگنز نیز واکنش می دهد بنابراین مقداری آهک مازاد مورد نیاز است . این مقدار آهک مازاد می تواند با استفاده از جار تست مشخص شود. بعد از نرم سازی توسط آهک یا آهک -کربنات سدیم ، پی اچ آب بالا بوده و آب به شدت رسوبگذار است . بنابراین باا افزودن CO2 پی اچ آب را تنظیم نمایید که به این فرآیند Recarbonation ) کربناسیون مجدد) گفته می شود. با جلوگیری از هرگونه احتمال انتقال کربنات کلسیم و ترسیب آن پی اچ آب را به کمتر از 9/3 می رسانند.

 

 

 

contact us

دفترمرکزی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، شماره 57

021 88413214

021 88401738

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.