صافی

Products

محصولات

صافی

کاهش ذرات معلق موجود در مایع با استفاده از لایه های متخلخل

صاف کردن یا فیلتراسیون روشی است که درآن با استفاده از لایه های متخلخل ، میزان ذرات معلق موجود در مایع را کاهش می دهند. این ذرات عبارتند از : گل و لای رنگ و مواد آلی معلق، اولین صافی هایی که مورداستفاده قرار گرفتند بستر های شنی گفته می شود .

انواع صافی ها
  • صافی شنی تحت فشار
  • صافی کربنی
  • صافی عمودی تحت فشار
  • صافی افقی تحت فشار

صافی شنی تحت فشار

بدنه اين صافي ها اغلب از فولاد ساخته مي شود و بيشتر به شکل استوانه است . اين صافي ها به دوصورت افقي و عمودي وجود دارند عمق و اندازه بسترصافي به گونه اي طراحي مي شود که در هنگام شستشوي معکوس فضاي کافي براي انبساط وجود داشته باشد.

در عمل شستشوي معکوس ذرات درشت تر بستر در لايه هاي زيرين و ذرات ريزتر در لايه هاي بالايي قرار مي گيرند. افت فشار و سرعت آب عبوري از بستر به دانه بندي بستگي دارد. هرچه دانه بندي درشت تر باشد افت فشار کمتر و سرعت بيشتر است، به طور معمول در طراحي صافي ها افت فشار بين 0/2-2 اتمسفر در نظر گرفته مي شود.

صافی عمودی تحت فشار

اين نوع صافي قطري بين ۰/۳ - ۳ متر دارد و آب دهي آن حدود ۶۵ متر مکعب در ساعت با سرعت خطي 4gpm/ft2 می باشد.
بدنه صافي ۵ بار فشار را به خوبي تحمل مي کند، بدنه داخلي صافي پس از تميز سازي، سند بلاست و زنگ زدايي با دو لايه رنگ اپوکسي پوشانده مي شود، سطح خارجي بدنه صافي با ضدزنگ و رنگ روغن مناسب پوشيده مي شود. هر دستگاه مجهز به دريچه هاي بازديد پايين و بالا ، فشار سنج و شير تخليه هوا مي باشد. بسته به شرايط آب خام و کيفيت موردنياز ، بستر صافي از چند لايه شن سيليس طبقه بندي شده و آنتراسيت پر مي گردد. لوله کشي دستگاه در اندازه مناسب ، به صورت نيمه اتوماتيک و يا دستي انجام مي شود.

صافی افقی تحت فشار

آب دهی اين نوع صافی ها بيش از 45 متر مکعب در ساعت ميباشد ، ويژگی های صافی های افقی که بستر آنها حاوی شن سيليس طبقه بندی ميباشد در جدول ارائه شده است .

صافی کربنی

کربن فعال مواد آلي موجود در پساب را جذب و سپس تجزيه مي نمايد. پي.اچ پسابي که با کربن فعال در تماس قرار مي گيرد نبايد اسيدي يا قليايي باشد و قبل از عبور از کربن فعال بايد خنثي شود. زمان لازم براي عبور از بستر کربن حدود ۱۵-۴۰ دقيقه مي باشد و هر چند يکبار بايد کربن را در کوره خلاء تا درجه حرارت ۹۰۰ درجه سانتي گراد حرارت داد تا دوباره فعال شود با توجه به دسترسي به فعال سازي كربن بهتر است پس از شستشوي معکوس صافي کربني دانه هاي کربن را به مدت ۲۰-۳۰ دقيقه با بخار آب کم فشار ( ۴/ ۰ - ۳/ ۰بار ) شستشو دهید.

از مزاياي اين روش به موارد زير مي توان اشاره کرد :

رنگ و بوي آب را جذب مي کند.

کربن فعال قادر به جذب اکثر مواد آلي مي باشد) . از جمله ترکيبات سمي مانند فنل و سيانور (

مواد روغني که در سيستم بيولوژيکي مي توانند مشکل ساز باشند توسط کربن فعال قابل جذب هستند.

از معايب اين روش موارد زير را مي توان نام برد:

اين روش تا اندازه اي گران قيمت و پر هزينه مي باشد.

پساب قبل از ورود به ستون هاي پر شده از کربن فعال بايد کاملاً زلال سازي شوند و فاقد مواد کلوئيدي و معلق باشند.

کنترل عمليات در اين روش مشکل است و لحظه اي غفلت سبب از کار افتادن سيستم مي شود.

نکته : کربن فعال براي زدودن COD ، BOD ، رنگ، بو و طعم از پساب بسيار موثر است.

 

contact us

دفترمرکزی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، شماره 57

021 88413214

021 88401738

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.