هوازدای حرارتی

Products

محصولات

هوازدای حرارتی

حذف گازهای خورنده (اکسیژن و دی اکسید کربن)

در هوازدایی حرارتی دمای آب را تا دمای اشباع در فشار داخل هوازدا می رسانند تا اکسیژن و دیگر گاز ها از آب خارج شوند . چون هدف جذب گاز هایی مانند اکسیژن و کربن دی اکسید است از دمیدن هوا استفاده نمی شود بلکه از بخار آب استفاده می شود . در این صورت بخار آب ورودی ، دمای آب را تا دمای اشباع افزایش می دهد و از نظر تئوری انتظار می رود همه گاز های محلول در آب از آن خارج شوند.
  در هوازدای حرارتی ، از نوع سینی دار ، آب به صورت پاششی از بالا وارد می شود و بخار نیز به داخل برج دمیده می شود . در اثر تماس دو فاز ، گاز ها تا حد قابل قبولی از آب خارج می شوند . با استفاده از سینی های غربالی ، سینی های فنجانکی ( Bubble tray ) و بستر آکنده ( packed bed ) آب بیشتر شده و گاززدایی بهتر انجام می شود. دستگاه هوا زدا ( deaerator) برای حذف گاز های خورنده (به خصوص اکسیزن و دی اکسید کربن ) از آب تغذیه دیگ بخار به کار می رود. جدا سازی اکسیژن و دی اکسید کربن آزاد ، از بروز خورندگی در لوله ها ، پمپ ها ، بدنه دیگ های بخار و خطوط هوازدای حرارتی پیشگیری می کند.

 1- آب ورودی از منبع كندانس

2- برج هوازدا (سینی‏دار)

3- ورودی بخار به برج هوازدا

4- دریچه بازدید

5- كنترل كننده سطح آب

6- دماسنج و فشارسنج

7- آب‌ نما

8- سرریز منبع ذخیره

9- لوله بخار

10- شیر تخلیه

11- خروجی آب برای دیگ بخار

12- خروجی گازها و بخار اضافی

 

contact us

دفترمرکزی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، شماره 57

021 88413214

021 88401738

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.