مواد رسوبزدا و خنثی کننده

Products

محصولات

مواد رسوبزدا و خنثی کننده

مواد رسوبزدا و خنثی کننده

آب ها در اثر تبخير رسوباتي بر جاي مي گذارند که در سيستم هاي حرارتي و برودتي، موجب بروز مشکلات مي گردد. همچنين اين گونه آب ها مي توانند خوردگي سطوح را شامل شوند. اين مشکلات علاوه بر متوقف شدن سيستم و لزوم به تعويض قطعات موجب افزايش هزينه هاي گوناگون مي گردد.
ايجاد رسوب به دو دليل عمده مي باشد.

الف - تغيير در کيفيت شيميايي آب.
ب - کاهش حلاليت املاح موجود در آب به دليل افزايش دما.

رسوبات به عنوان يک لايه عايق عمل مي کنند و انتقال حرارت را به مقدار قابل توجهي کاهش مي دهند. اين رسوبات د رسيستم هاي توليد بخار، به دليل کاهش ميزان انتقال حرارت، از قدرت توليد بخار مي کاهد و موجب پايين آمدن راندمان تاسيسات مي گردد و يا به عبارت ديگر مصرف انرژي براي توليد ميزان مشخص بخار را افزايش مي دهد.
رسوبات به دليل افزايش بيش از حد دماي فلزي (Over Heat) باعث تخريب ساختار فلز و در نهايت ترکيدن آن مي شود. براي جلوگيري از ايجاد رسوب و حذف رسوبات با افزايش مواد شيميايي به آب رسوبات لجن تشکيل شده حذف مي شوند. مواد شيميايي افزودني به آب براي جلوگيري از رسوب گذاري بايد به اندازه کافي باشد ولي به طور معمول مواد شيميايي را اضافه تر از ميزان استوکيومتري مصرف مي کنند

به هر ترتيب قبل از افزودن هر ماده شيميايي بايد نکات زير را مورد توجه قرار داد :

- آناليز و مقدار رسوب.
- تناسب نوع بازدارنده با رسوبزا.
- انتخاب ماده رسوبزا با توجه به جنس تجهيزات.
- سهولت کار و مسايل ايمني.
- قيمت مواد مصرفي و بررسي جنبه هاي اقتصادي.

بدين منظور شرکت کاريزاب مواد شيميايي متنوعي را جهت رسوب زدايي توليد نموده که به شرح زیر می باشد:

 

 

 

contact us

دفترمرکزی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، شماره 57

021 88413214

021 88401738

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.