کلر زنی

Products

محصولات

کلر زنی

ضد عفونی کردن آب

متداولترین روش ضد عفونی آب ها ، کلر زنی یا کلریناسیون می باشد. ترکیبات مختلفی از کلر وجود دارد که هر کدام در شرایط مشخصی می توانند برای ضد عفونی آب استفاده شوند . از جمله این ترکیبات می توان به سدیم هیپوکلریت - کلسیم هیپوکلریت - دی اکسید کلر و کلر آمین که از واکنش گاز کلر با آمونیاک حاصل می شود اشاره کرد.
  قدرت ضدعفونی کندگی کلرو آمین ها نسبت به هیپوکارین اسید کمتر است بنابراین برای به دست آوردن یک ضد عفونی مطلوب با این مواد بیشتر و زمان بالاتری از این ترکیبات نیاز است. توجه : هر گرم هیپوکلریت کلسیم ۶۰ ٪و ٪۷۰ به ترتیب ۰/۵۹ و ۰/۶۹ گرم کلر فعال دارد .
 

contact us

دفترمرکزی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، شماره 57

021 88413214

021 88401738

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.