یون زدا

Products

محصولات

یون زدا

تولید آب خالص و بدون یون

دیگ های بخار فشار بالا ، صنایع الکترونیک و برخی از صنایع شیمیایی نیاز به آب خالص دارند . یکی از روش های تهیه آب خالص استفاده از رزین های مبادله یونی می باشد. عوامل متعددی بر عملکرد این رزین ها موثر می باشند، از آن جمله می توان به نوع رزین ، نحوه تماس آب و رزین، دمای آب ، غلظت آنیون ها و کاتیون ها ، نوع و مقدار احیا کننده، نحوه احیاء و ترتیب قرار گرفتن ستون های یون زدا اشاره کرد. با توجه به این عوامل و کیفیت آب مورد نیاز، دستگاه های مبادله یون د رغالب یک یا چند ستون موازی و یا سری به صورت تک لایه ، دو لایه، سه لایه و یا مخلوط ساخته می شوند.
  یون زدایی آب به روش دو ستونی مجموعه یون زدا دارای یک ستون کاتیونی برای حذف کاتیون هایی همچون کلسیم ، منیزیم ، سدیم ، پتاسیم و آهن و یک ستون آنیونی ، برای حذف آنیون هایی همانند بی کربنات ، سولفات ، کلراید و سیلیس از آب می باشد .
تجهیزات جنبی سیستم یون زدایی به روش دو ستونی عبارتند از مخزن ذخیره ، مخازن سود و اسید ، پمپ تزریق ، پمپ آب خام ، پمپ آب یون زدایی شده ، کنتور ، شیر فشار شکن ، هدایت سنج و پی.اچ سنج. حوضچه خنثی سازی مناسبی در کنار تجهیزات یون زدایی آب
تعبیه می شود تا پساب حاصل از احیاء ستون های کاتیونی و آنیونی محیط را آلوده نکند. بدنه ستون ها بسته به سفارش، از جنس فولاد ضد زنگ ( Stainless Steel ) و یا آهن پوشش داده شده با پی.وی.سی و یا لاستیک می باشد . کلیه شیر ها لوله ها و اتصالات از جنس پی.وی.سی فشار قوی و یا فولاد ضد زنگ می باشند. طرح قابل برداشتن نیست
 

contact us

دفترمرکزی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، شماره 57

021 88413214

021 88401738

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.