زلال ساز

Products

محصولات

زلال ساز

حذف مواد معلق رنگ و مواد کلوئیدی

سیستمی كه در تصفیه خانه آب و فاضلاب برای حذف ذرات معلق به کار می رود زلال ساز نام دارد . اغلب ناخالصی های آب یا پسماند، ناخالصی های معلق رنگ - روغن و مواد کلوئیدی هستند که در مسیر جریان به صورت شناور قرار می گیرند و باعث کدورت آب و ایجاد رسوب در خطوط انتقالی آب می شوند. تجهیزاتی که برای زلال سازی آب به کار می روند با توجه به نوع آب و آزمایش شیمیایی جار تست طراحی می گردد.
  مراحل زالال سازی به شرح زیر می باشد: اکسیداسیون مواد آلی توسط تزریق کلر(Oxidation) اکسیداسیون مواد آلی توسط ازن (O3) اکسیداسیون توسط اشعه ماورابنفش (uv) بی بار نمودن ذرات معلق (Coagulation) انعقاد و لخته سازی (Flocculation) ته نشینی (Sedimentation) صاف کردن آب (Filtration) گندزدایی پس از تصفیه انواع دستگاه های زلال ساز
۱- زلال ساز افقی یک سوم زلال سازی حوضچه ای است که شامل دو یا سه قسمت است و هر مرحله از زلال سازی در یک قسمت انجام می شود. جریان آب در این زلال ساز بصورت ثقلی می باشد.
۲- زلال ساز با جریان صعودی در این نوع زلال کننده ها هر سه مرحله زلال سازی اختلاط کند،اختلاط تند و ته نشینی در یک واحد انجام می گیرد .
 
 

contact us

دفترمرکزی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، شماره 57

021 88413214

021 88401738

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.