کیت های آنودايز آلومینیوم

Products

محصولات

کیت های آنودايز آلومینیوم

کیت های آنودايز آلومینیوم

روش آنودايز، يکي از روشهاي متداول براي رنگ کردن قطعات آلومينيومي مي باشد. کنترل غلظت مواد شيميايي در وانهاي اين فرآيند، نقش به سزايي بر کيفيت قطعه رنگ شده خواهد داشت.
 

contact us

دفترمرکزی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، شماره 57

021 88413214

021 88401738

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.