گاززدا

Products

محصولات

گاززدا

حذف گازدی اکسید کربن از آب

گازهای مختلف زیادی می توانند در آب به صورت محلول وجود داشته باشند، هیدروژن سولفید، کربن دی اکسید، اکسیژن، آمونیاک ، کلرین و نیتروژن از جمله گاز هایی هستند که بیشتر از بقیه گاز ها در آب وجود دارند.

نوع و میزان گاز های محلول در آب به شرایط محیطی ، منبع آب ، مسیر عبور آب ، دما ، فشار و جنس گاز بستگی دارد . مهمترین گاز هایی که باید از آب حذف شوند گاز اکسیژن و دی اکسید کربن می باشد . اکسیژن به همراه PH کم خاصیت خورندگی شدیدی دارد و یکی از جدی ترین مسایلی که اکسیژن می تواند ایجاد کند خورندگی حفره ای ( Pitting Corrosion ) است.

دی اکسید کربن نیز در اثر حل شدن در آب به آن خاصیت خورندگی می دهد ضمن اینکه خورندگی اکسیژن را نیزتشدید می نماید.

 

گاززدا برجی است که در آن آب توسط افشانک هایی از بالا به پایین پاشیده می شود و هوا توسط یک دمنده از پایین برج به بالا دمیده می شود .

اگر ذرات معلق و گرد و غبا رهمراه هوا باشد قبل از ورود هوا به داخل برج توسط فیلتر حذف می شوند. از دستگاه گاز زدا بیشتر برای زدون دی اکسید کربن از آب استفاده می شود و هرچه سطح تماس و زمان تماس هوا با آب بیشتر باشد درصد دی اکسید کربن دفع شده ازآب بیشتر خواهد بود، برای ایجاد شرایط فوق برج را به صورت سینی دار می سازند و یا داخل برج را از آکنه های پلاستیکی یا سرامیکی پر می کنند.

آکنه ها قطعات مشخصی هستند که نسبت سطح به حجم آن ها زیاد است به عبارتی سطح ویژه زیادی دارند بنابراین امکان تماس بیشتر آب با هوا را فراهم می کنند.

 

contact us

دفترمرکزی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، شماره 57

021 88413214

021 88401738

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.